Khám bệnh ngày nghỉ vẫn được chi trả bảo hiểm

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh và tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), người bệnh có thẻ BHYT khám bệnh tại BVĐK Minh Tâm vào các  thứ 7, chủ nhật hàng tuần vẫn sẽ được thanh toán BHYT theo quy định.