BVĐK Minh Tâm thực hiện tổ chức điểm tiêm vắc xin phòng chống Covid-19

Sáng 03/05/2021, BVĐK Minh Tâm cũng đã triển khai thực hiện thành công điểm tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca dành cho người làm công tác y tế.

Điểm tiêm được bố trí theo quy tắc một chiều: thứ tự từ bàn đón tiếp, hướng dẫn khai báo hành chính đến khu vực đo huyết áp, mạch..; Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng; Bàn tiêm chủng… Bên cạnh đó về nhân lực được bố trí đầy đủ, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, thành lập đội cấp cứu xử trí phản vệ để sẵn sàng xử trí ngay kịp thời các trường hợp cấp cứu, phản ứng sau tiêm (nếu có).. Và có sự tham dự của phóng viên, báo đài truyền hình Trà Vinh 👍👍👍

z2467613018873_09b490fdc945e7138ede5b76486d66dc z2467613026874_e84a074d41b854740916cf0d3bee7399 z2467613032042_5522db60fe25ecf2398bd63dd7721fd6 z2467613042561_53da700b34c772730eb9cda9e3d19683 z2467613037554_f8439caac72dac09a503fdcd439a4a7e z2467613034960_38a2fdd21c2162bb6ab3ea663833679f z2467613021172_fd5354f18beeecd146171c176aa3c9ad z2467613024066_f114e16c2fdc9c8b4bc226144e1a87bb z2467616230488_0a0c5d9079b2fc0294d6ea2f9562e89c z2467613079742_cd872c26c0626e3a3052280e1b86a3b2 z2467613077414_cc4bbabe311ecdfac0d2c689a49c72e2 z2467613082930_b2c88ac5197bcb49055bd2ccdc0c2d43 z2467616221038_3f8ec6bee2c33467cf2a5293d010bda4 z2467616230473_0c1300fa213917a7ba5349a9f756cd4c z2467613074745_5f884e5d84b81411e8d407edf1dd2d30 z2467613058642_1dc19fc0267d2e2b59b09cc5a712505f z2467613071780_0ad9f8efd7f9b8f136adafbde6879ea4 z2467613067027_e0ee02bc6c4fecde975d11ddd02ea1d3 z2467613045667_388033176baaba05479e51c44b51ab2c z2467613053006_43a3a0399cb2f8b4402ddf5800b52c1c z2467616218013_f5c62f6d496cfa9bd56a6264551e2d94