Kể từ ngày 06/07/2021 nghiêm túc triển khai ngay các biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh

📺 Kể từ 00h ngày 06/7/2021, tất cả người đến từ các tỉnh, thành phố đang có dịch trong cộng đồng khi vào tỉnh Trà Vinh phải:
🔹 Có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-Cov2 bằng kỹ thuật PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 5 ngày trước khi đến.
🔹 Nếu chưa có giấy chứng nhận thì phải thực hiện test nhanh tại chỗ có thu phí.
🔹 Sau khi đã nhập tỉnh, tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Không có mô tả ảnh.

 

Không có mô tả ảnh.

 

Có thể là hình ảnh về văn bản